1. DEFINIZZJONI U OĠĠETT TAL-KUNTRATT

1.1. Dan il-kuntratt ("Kuntratt") huwa kuntratt mill-bogħod skont l-art. 45 u ss. tad-Digriet Leġiżlattiv tas-6 ta’ Settembru 2005, n. 206 ("Kodiċi tal-Konsumatur") fil-każ ta' klijenti konsumaturi skont l-art. 3 tal-Kodiċi tal-Konsumatur jew, inkella, kuntratt ta’ bejgħ skont l-art. 1470 u ss. cc Il-Kuntratt jikkonċerna l-bejgħ ta’ proprjetà mobbli bejn Nada Home, b’uffiċċju reġistrat f’San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Armando Diaz 171, u l-Klijent. Il-Kuntratt jiġi konkluż direttament permezz tal-aċċettazzjoni minn Nada Home ta’ proposta ta’ xiri maħruġa mill-Klijent permezz tal-websajt www.nadahome.it, fuq il-bażi tal-metodi deskritti fl-arti li ġejja. 3. Jekk il-proposta tax-xiri tiġi fformulata mill-Klijent bit-telefon, it-tlestija tal-Kuntratt issir mal-kunsinna tal-prodott minn Nada Home.

2. PREZZIJIET

2.1. Il-prezzijiet tal-prodotti murija fuq il-websajt www.nadahome.it huma indikati f’Euro u jinkludu l-VAT, il-WEEE Eco Contribution skont id-Digriet Leġiżlattiv Nru. 49 tal-14 ta’ Marzu 2014 u t-taxxi l-oħra kollha. L-ispejjeż tal-kunsinna huma indikati fuq il-websajt www.nadahome.it.

Il-prezz li għandu jitħallas mill-Klijent huwa dak fis-seħħ fil-konklużjoni tal-kuntratt.

2.2. Jekk ikun ġie reklamat prezz mhux korrett, Nada Home tikkuntattja lill-Klijent biex tivverifika jekk għandhiex l-intenzjoni li tipproċedi bix-xiri tal-prodott bil-prezz korrett. Jekk il-Klijent m'għandux il-ħsieb li jipproċedi bix-xiri, jew Nada Home ma tkunx tista' tikkuntattjah, Nada Home tikkanċella l-ordni. Nada Home mhix obbligata li tbigħ il-prodott bi prezz ħażin jekk l-iżball kien magħruf mill-Klijent skont diliġenza ordinarja. Kwalunkwe informazzjoni dwar il-prezzijiet hija disponibbli fuq il-websajt www.nadahome.it jew billi tikkuntattja lis-Servizz tal-Klijent.

3. METODU TA' XIRI U ĦLAS

3.1. Nada Home tista’, fid-diskrezzjoni unika tagħha u mingħajr ebda responsabbiltà lejn il-Klijent, tirrifjuta l-proposta ta’ xiri li tirċievi mingħand il-Klijent. Jekk il-Klijent ikollu l-ħsieb li jixtri prodotti li m'għadhomx disponibbli, Nada Home tinforma lill-Klijent. Il-klijent jista 'jistenna għal kwalunkwe disponibbiltà jew jikkanċella l-ordni.

3.2. Il-Klijent jista' jħallas permezz ta' (a) PayPal jew karti ta' kreditu; (b) trasferiment bankarju (c) flus kontanti mal-kunsinna; (d) Amazon Pay (e) Satispay (f) Scalapay. F'każ ta 'ħlas permezz ta' PayPal, karta ta 'kreditu, Amazon Pay, Satispay jew Scalapay, Nada Home se tibgħat il-prodotti biss wara li tirċievi l-awtorizzazzjoni tal-ħlas u, fin-nuqqas ta' dan, ma tipproċedix bil-vjeġġ.

F'każ ta' ħlas bi flus kontanti mal-kunsinna, Nada Home normalment tibgħat il-prodotti fi żmien ġurnata tax-xogħol minn meta ssir l-ordni. Ħlasijiet b'ċekk mhumiex aċċettati.

F'każ ta' ħlas bi trasferiment bankarju, l-ordni tintbagħat wara li t-trasferiment ikun ġie kkreditat lill-bank tagħna.

F'każ ta' nuqqas ta' ħlas fi żmien 3 ijiem tax-xogħol mill-konferma tal-ordni, l-ordni tiġi kkanċellata u l-prodotti jerġgħu jitqiegħdu għall-bejgħ.

3.3. Aktar informazzjoni dwar il-metodi tal-ħlas hija disponibbli billi tikkuntattja lil Nada Home jew fuq il-websajt www.nadahome.it, Taqsima ħlasijiet.

4. TWASSIL TAL-PRODOTTI

4.1. Nada Home twassal il-prodotti fit-territorju Taljan kollu, inklużi San Marino u l-Belt tal-Vatikan. Aktar informazzjoni hija disponibbli billi tikkuntattja lil Nada Home jew fuq il-websajt www.nadahome.it Taqsima vjeġġi. Nada Home ġeneralment iwassal fi żmien 1-2 ijiem tax-xogħol bi tbaħħir espress u 4/5 ijiem tax-xogħol bit-tbaħħir standard (jiem tal-ġimgħa, Sibtijiet u Ħdud esklużi) mill-irċevuta tal-ħlas (f'każ ta' ħlas b'PayPal/karta ta' kreditu/trasferiment bankarju/Amazon pay/Satispay/Scalapay) jew mill-eżekuzzjoni tal-ordni (f'każ ta' ħlas mal-kunsinna).

4.2. Il-prodotti koperti minn ordni waħda ma jistgħux jitwasslu f'indirizzi differenti u jitħallsu b'metodi ta' ħlas differenti.

Nada Home twassal fl-indirizz ipprovdut mill-Klijent fil-ħin li ssir l-ordni.

4.3. Ir-riskju ta’ telf jew ħsara lill-prodotti jiġi trasferit lill-Klijent meta dan tal-aħħar, wara li jkun għamel il-kunsinna, materjalment jieħu l-pussess tal-merkanzija.

5. GARANZIJI U GĦAJNUNA

5.1. Il-prodotti kollha kkummerċjalizzati jgawdu l-garanzija legali ta’ konformità prevista fl-artikoli 128 et seq. tal-Kodiċi tal-Konsumatur li jkopri kwalunkwe nuqqas ta’ konformità tal-oġġetti mixtrija, eżistenti fiż-żmien tal-kunsinna u li jseħħu fi żmien sentejn mill-kunsinna. Kwalunkwe difett jew ħsara kkawżata minn avvenimenti aċċidentali jew mir-responsabbiltà tal-Klijent għall-użu tal-prodotti mhux konformi mal-użu maħsub tagħhom, jew effett ta 'xedd u kedd normali, huma esklużi minn difetti ta' konformità u, għalhekk, mill-garanzija legali.
Il-Klijent jista’ jitlob lill-bejjiegħ, fl-għażla tiegħu, biex isewwi l-oġġett jew jibdelha, mingħajr ħlas fiż-żewġ każijiet, sakemm ir-rimedju mitlub ma jkunx impossibbli jew jimponi spejjeż sproporzjonati fuq il-bejjiegħ.
Il-konsumatur konsumatur għandu d-dritt għal tnaqqis proporzjonali tal-prezz jew għat-terminazzjoni tal-kuntratt tal-bejgħ, skont id-dispożizzjonijiet tal-art. 135 bis, paragrafu 4, tal-Kodiċi tal-Konsumatur u, b’mod partikolari, jekk: il-bejjiegħ ma jkunx wettaq it-tiswija jew is-sostituzzjoni fit-termini u l-kundizzjonijiet previsti mill-Kodiċi tal-Konsumatur, jew irrifjuta li jġib il-merkanzija f’konformità; jekk in-nuqqas ta’ konformità jkun tant serju li jiġġustifika t-tnaqqis immedjat tal-prezz jew it-terminazzjoni tal-kuntratt; jekk ikun hemm nuqqas ta' konformità minkejja t-tentattiv tal-bejjiegħ biex jerġa' jġib il-konformità tal-merkanzija; jekk il-bejjiegħ ikun iddikjara (jew dan jidher ċar miċ-ċirkostanzi) li mhux se jipproċedi biex jerġa' jġib il-konformità tal-merkanzija f'perjodu raġonevoli jew mingħajr inkonvenjent.
Il-konsumatur konsumatur m'għandu l-ebda dritt li jtemm il-kuntratt jekk in-nuqqas ta' konformità huwa biss minuri.
Biex jibbenefika minn din il-garanzija, il-klijent irid jirrapporta n-nuqqas ta’ konformità ma’ komunikazzjoni indirizzata lill-bejjiegħ li tindika d-difetti u d-difetti misjuba.
Sakemm ma jiġix ippruvat mod ieħor, huwa preżunt li kwalunkwe nuqqas ta’ konformità li jseħħ fi żmien sena minn meta l-merkanzija ġiet ikkunsinnata diġà teżisti f’dik id-data, sakemm din l-ipoteżi ma tkunx inkompatibbli man-natura tal-merkanzija jew man-natura tad-difett. konformità.

6. OBBLIGI TAL-KLIJENT

6.1. Il-Klijent jiddikjara u jiggarantixxi: (i) li għandu l-età; (ii) li d-data pprovduta mill-istess għall-eżekuzzjoni tal-Kuntratt tkun korretta u veritiera

7. DRITT TAL-KONSUMATUR GĦALL-IRTIRAR

7.1. Nada Home trid li l-klijenti tagħha jkunu sodisfatti bil-prodotti mixtrija. Il-Klijent, jekk huwa konsumatur skont l-art. 3 tal-Kodiċi tal-Konsumatur, għandek id-dritt li tirtira mill-kuntratt stipulat, mingħajr ebda penali u mingħajr ma tispeċifika r-raġuni, fi żmien 14-il jum mill-jum li fih int, jew parti terza għajr it-trasportatur u nnominata minnek, takkwista. pussess fiżiku tal-merkanzija jew, fil-każ ta’ oġġetti multipli ordnati permezz ta’ ordni waħda u kkonsenjati separatament, jintemm wara 14-il jum mill-jum li fih int jew parti terza, minbarra t-trasportatur u nnominata minnek, takkwista l-pussess fiżiku ta’ l-aħħar ġid. Il-Klijent jista' jeżerċita d-dritt tal-irtirar billi jikkomunikah (sad-data ta' skadenza msemmija hawn fuq) bit-telefon billi jikkuntattja lis-Servizz tal-Klijent fuq +39.08119041800 jew fl-indirizz elettroniku servizioclienti@nadahome.it. Il-Klijent għandu d-dritt li jirtira mill-kuntratt sakemm il-prodott jiġi rritornat sostanzjalment intatt. Il-Klijent li beħsiebu jagħmel użu mid-dritt tal-irtirar għandu jibgħat il-prodotti lil Nada Home (fit-terminu msemmi hawn fuq) fl-indirizz, billi jsegwi l-istruzzjonijiet li jinsabu fih. Skont l-Artikolu 59 tal-Kodiċi tal-Konsumatur, il-Klijent mhux se jkollu d-dritt tal-irtirar fil-każ ta’ provvista ta’ prodotti apposta jew personalizzati b’mod ċar.

7.2. Ir-ritorn tal-prodott permezz tal-eżerċizzju mħabbar tad-Dritt tal-Irtirar jinvolvi r-rimborż tal-prezz tal-prodott mixtri u l-ispejjeż tat-tbaħħir u tar-ritorn tal-prodotti. Inti responsabbli biss għal kwalunkwe valur imnaqqas tal-merkanzija li jirriżulta mill-immaniġġjar tal-merkanzija minbarra dak li huwa meħtieġ biex tiġi stabbilita n-natura, il-karatteristiċi u l-funzjonament tal-merkanzija. Ir-rifużjoni ssir mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 14-il jum mill-jum tal-komunikazzjoni tal-irtirar. Ir-rifużjoni normalment issir bl-użu tal-istess metodu ta’ ħlas użat mill-Klijent; Fil-każ ta’ ħlas mal-kunsinna, ir-rifużjoni ssir permezz ta’ trasferiment bankarju (f’dan il-każ, il-klijent irid jipprovdi lil Nada Home bid-dettalji bankarji). Aktar informazzjoni dwar il-prodotti u l-garanziji relattivi huma disponibbli fuq il-websajt www.nadahome.it, taqsima Denunzji u rifużjonijiet.

7.3. Jekk il-Partijiet bi ħsiebhom jappellaw lill-awtorità ġudizzjarja ordinarja, il-qorti kompetenti hija dik tal-post tar-residenza jew tad-domiċilju tal-għażla tal-konsumatur, obbligatorja skont l-art. 33, paragrafu 2, lett. u) tad-Digriet Leġiżlattiv 206/2005.

7.4. Konsumaturi residenti fl-Ewropa huma infurmati li l-Kummissjoni Ewropea waqqfet pjattaforma onlajn li tipprovdi għodda alternattiva ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim. Din l-għodda tista’ tintuża mill-konsumatur Ewropew biex isolvi b’mod mhux ġudizzjarju kwalunkwe tilwima relatata ma’ kuntratti għall-bejgħ ta’ oġġetti u servizzi stipulati online u/jew li joħorġu minnhom. Konsegwentement, jekk inti Konsumatur stabbilit fl-Ewropa, tista' tuża din il-pjattaforma għar-riżoluzzjoni ta' kwalunkwe tilwima li tirriżulta mill-kuntratt online stipulat fuq dan is-sit. Il-pjattaforma Ewropea tal-ODR hija disponibbli fuq il-link li ġej: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. KLAWOLI ĠENERALI

8.1. Nada Home tista’ tassenja d-drittijiet u l-obbligi kollha jew parti minnhom li joħorġu minn dan il-Ftehim lil partijiet terzi.

8.2. Nada Home tirriżerva d-dritt li timmodifika dawn il-Kundizzjonijiet Ġenerali, mingħajr avviż minn qabel u mingħajr preġudizzju għall-bejgħ li sar qabel tali modifiki. Kwalunkwe tibdil ikun effettiv mid-data li fiha jkun ikkomunikat lill-pubbliku u japplika għall-bejgħ li jsir wara dik id-data. L-aħħar verżjoni aġġornata tal-Kundizzjonijiet Ġenerali hija dik disponibbli fuq il-websajt www.nadahome.it.

8.3. Id-dejta personali tal-Klijent hija pproċessata minn Nada Home skont id-dispożizzjonijiet tal-Informazzjoni dwar l-Ipproċessar tad-Data, disponibbli fuq il-websajt www.nadahome.it, Taqsima privatezza.

8.4. Dan il-Ftehim huwa soġġett għal-liġi Taljana.

8.5. Nada Home srls jaderixxi al kodiċi etiku tal-Assoċjazzjoni Taljan il kummerċ Elettroniċi disponibbli al wara link:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

8.6. Servizz tal-Klijent huwa disponibbli mit-Tnejn sal-Ġimgħa mid-9:00 sas-18:00 (ħlief fil-ġranet tal-ġimgħa) fuq 08119041800 jew fl-indirizz elettroniku servizioclienti@nadahome.it. Tista' wkoll tikkuntattja lil Nada Home bil-posta fl-indirizz tas-Servizz tal-Klijent ta' Nada Home, Via Armando Diaz, 171 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na).